ผล บอล โลก ล่าสุด วัน นี้ - นอรเวยหมเกาะแฟโรบอลสด

ผล บอล โลก ล่าสุด วัน นี้

China News Service, 9 ธันวาคม ตามเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม สภาแห่งรัฐจะแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แต่งตั้ง Miao Deyu เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ, แต่งตั้ง Zhu Hexin เป็นรองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐ, แต่งตั้ง Hu Jinglin เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษีของรัฐ ; แต่งตั้ง Yang Weiqun เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งชาติ; แต่งตั้ง Zhao Rui เป็นรองประธานสถาบันสังคมศาสตร์จีน แต่งตั้ง Yao Li (หญิง) เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความลับของรัฐ

หวัง จุน ถูกถอดออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษีของรัฐ Hu Jinglin ถูกถอดออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่นคงทางการแพทย์แห่งชาติ ปาน กงเฉิง ถูกถอดออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ การบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐ

[บรรณาธิการ: เฉิน ไห่เฟิง]